Krovinių terminalo paslaugos

   
       

 

Įkainiai ir paslaugos
Kontaktiniai duomenys
Įgaliojimo forma
         Už krovinių aptarnavimą Litcargus krovinių terminale taikomi žemiau nurodyti paslaugų įkainiai:
Krovinio svoris Eksporto mokestis Importo/Tranzito mokestis
Minimalus iki 5,0 kg 9 EUR 11 EUR
5,1-45,0 kg 11 EUR 13 EUR
45,1-100,0 kg 14 EUR 18 EUR
100,1-200,0 kg 21 EUR 23 EUR
200,1-300,0 kg 26 EUR 28 EUR
300,1-550,0 kg 32 EUR 35 EUR
550,1-1000,0 kg 42 EUR 53 EUR
1000,1 kg ir daugiau 0,05 EUR/kg 0,07 EUR/kg

 

 • Įkainiai skaičiuojami pagal AWB nurodytą apmokestinamą krovinio svorį

 Krovinių aptarnavimo Litcargus krovinių terminale mokestis imamas už sekančias paslaugas:

 • krovinio krovos darbai importo ir eksporto terminale, įskaitant pakrovimą/iškrovimą iš kliento transporto priemonės;
 • krovinio pateikimas muitinės pareigūnams vykdant sankcionuotus muitinės veiksmus;
 • klientų informavimas apie krovinio judėjimą;
 • aviacinio saugumo patikros darbai;
 • krovinių civilinės atsakomybės draudimas krovinio laikymo terminale laikotarpiui;

       

Saugojimas/Transportavimas

Už krovinio saugojimą ir Specialių krovinių aptarnavimą Litcargus krovinių  terminale taikomi įkainiai:

bendrieji kroviniai 8.00 Eur + 0.04 Eur/kg parai (saugojimas iki 20 dienų)
                                  0.08 Eur/kg parai (saugojimas nuo 21 dienos)
greitai gendantys kroviniai (PER): 20.00 Eur + 0.08 Eur/kg parai (saugojimas iki 20 dienų)
                                    0.16 Eur/kg parai (saugojimas nuo 21 dienos)
gyvūnai (AVI):  20.00 Eur + 0.08 Eur/kg parai (saugojimas iki 20 dienų)
                                    0.16 Eur/kg parai (saugojimas nuo 21 dienos) 
vertingi, pavojingi kroviniai, ginklai bei amunicija (VAL, VUN, DGR) 25.00 Eur + 0.08 Eur/kg parai (saugojimas iki 20 dienų)
                                    0.16 Eur/kg parai (saugojimas nuo 21 dienos)

                                                                                      

                   

Pastabos:

 

 • Bendrųjų krovinių saugojimas skaičiuojamas, jei jie neatsiimti per 3 darbo dienas nuo atvykimo, įskaitant atvykimo dieną kaip pilną.
 • Įkainiai greitai gendantiems, pavojingiems, vertingiems kroviniams, ginklams bei amunicijai ir gyvūnams taikomi nuo jų pristatymo į terminalą momento.
 • Įkainiai taikomi ir eksportuojamiems, ir importuojamiems kroviniams.
 • Tuo pačiu AWB oro transportu gabenamiems tranzitiniams kroviniams terminalo mokesčiai netaikomi.
 • Per krovinių terminalą įvežami žmonių palaikai (HUMA ir HUMC) aptarnaujami nemokamai, jei palaikus atsiima ne ritualines paslaugas teikiančios įmonės.

 

Papildomų paslaugų įkainiai:

 

 • Elektroninės prekių laikinojo saugojimo deklaracijos įforminimas – 15,00Eur/HAWB;
 • Aviacijos saugumo mokestis – 5.00 Eur/MAWB (ir importuojamiems, ir eksportuojamiems kroviniams);
 • Krovinio pakavimas, pakuotės pakeitimas – 8.00 Eur už vienetą;
 • Krovinio išdavimas / priėmimas iš kliento Litcargus krovinių terminalo nedarbo laiku –  30.00 Eur;
 • Eksportuojamų/išvežamų Specialiųjų krovinių patikrinimas, lydinčiųjų dokumentų parengimas, kopijavimas, komplektavimas, Priėmimo lapų (Acceptance check sheet) užpildymas:

 

-   Gyvūnai (AVI)  – 30 Eur /AWB;

-   Pavojingi kroviniai (išskyrus RRW/RRY) – 30 Eur /AWB ir 5 Eur /vnt (skaičiuojama nuo 3 vnt ir daugiau);

-   Radioaktyvūs kroviniai (RRW/RRY) – 50 Eur /AWB ir 10 Eur /vnt (skaičiuojama nuo 3 vnt ir daugiau);

-   Sausas ledas ir kiti Pavojingi kroviniai (ICE, RDS, RRE, REQ, MAG, ELI, ELM) – 5 Eur;

-   Pakartotinis Specialiųjų krovinių patikrinimas – 50 proc. pradinio patikrinimo įkainio;

 

 • Dokumentų ir krovinio pateikimas Vilniaus oro uosto pasienio veterinarijos posto pareigūnų patikrinimui – 15.00 Eur;
 • Elektroninio oro važtaraščio (FWB/FHL) pildymas, koregavimas ir persiuntimas aviakompanijai – 10 Eur;
 • Krovinio dokumentų skenavimas ir persiuntimas kliento prašymu – 5 Eur;
 • Krovinio transportavimas Vilniaus miesto ribose:        18 Eur – nuo 1.0 kg iki 100.0 kg

                                                                                    25 Eur – nuo 100.1 kg iki 500.0 kg

                                                                                    35 Eur – nuo 500.1 kg iki 1000.0 kg

                                                                                    0.05 Eur/kg  – nuo 1000.1 kg

 • Krovinio transportavimas už Vilniaus miesto ribų ir LCC kroviko paslaugos krovinio pristatymo klientui metu vykdomos pagal atskirą šalių susitarimą ir suderintus įkainius.
 • Krovinių, atvykusių „C“ statusu, paruošimas išdavimui kurjerinėms firmoms pagal kliento pageidavimą –10.00 Eur
 • Dokumentų kopijavimas – 0.20 Eur /psl.
 • Krovinio grąžinimas siuntėjui ar jo naikinimas vykdomi tik gavus raštišką krovinio gavėjo prašymą ir pagal atskirai raštu suderintus įkainius.
 • Paslaugų įkainiai nurodyti be PVM.

  

Litcargus Krovinių Centras
  Tel. El. paštas
Krovinių importas/exportas
+370 5 233 7699 cargo.mes@litcargus.lt
+370 5 232 9302

 

Litcargus Krovinių Centro darbo laikas:

8:00 - 20:00 Pirmadienis - Sekmadienis