Litcargus paslaugos
 • Orlaiviai
 • Kroviniai
 • Keleiviai
 • Dezinfekcija

Orlaivių
aptarnavimas
perone

Mes visada kruopščiai planuojame visas antžemines orlaivių aptarnavimo operacijas, todėl, atėjus metui veikti, dirbame preciziškai lyg chirurgai. Siekdami užtikrinti paslaugų efektyvumą nuolat investuojame į kokybišką įrangą tinkančią įvairaus tipo orlaiviams. Drąsiai galime užtikrinti sklandų procesą išvykstant bei atvykstant, nepaisant sudėtingų oro sąlygų ar kitų nenumatytų aplinkybių.

Kontaktai

Antiledodaros įranga

Įranga, skirta orlaivių variklius paleisti suspausto oro pagalba

Mobili antžeminės elektros tiekimo įranga, tiekianti 28V, 115 V 400 Hz

Keleivių transportavimo autobusai

Mikroautobusai ekipažo transportavimui (9 ir 15 vietų)

Juostinis, mobilus bagažo pakrovimo transporteriai

Auto pakrovėjai

Keleiviniai trapai įvairių tipų orlaiviams aptarnauti

Oro šildytuvai

Vandens tiekimo įranga

Asenizacijos įranga

Bagažo transportavimo vežimėliai

Techninio aptarnavimo laipteliai

Fiksuota antžeminės elektros tiekimo įranga, tiekianti 28V, 115 V 400 Hz

Parenkame optimalų krovinio kelionės maršrutą
Pakuojame ir žymime krovinius
Teikiame informaciją apie krovinio judėjimą
Galime paimti ir pristatyti krovinį pageidaujamu adresu
Ruošiame dokumentus
Pasirūpiname krovinio draudimu
Teikiame muitinės tarpininkavimo paslaugą
Kontaktai
 • Mus rasite

Krovinių terminalo
paslaugos ir įkainiai

Įgaliojimo forma

Už krovinių aptarnavimą Litcargus krovinių terminale taikomi žemiau nurodyti paslaugų įkainiai:

Krovinio svoris
Eksporto mokestis
Importo/Tranzito mokestis
Minimalus iki 5,0 kg
16 €
17 €
Nuo 5,1 iki 45,0 kg
19 €
20 €
Nuo 45,1 iki 100,0 kg
22 €
23 €
Nuo 100,1 iki 200,0 kg
28 €
30 €
Nuo 200,1 iki 300,0 kg
35 €
37 €
Nuo 300,1 iki 550,0 kg
42 €
46 €
Nuo 550,1 iki 1000,0 kg
59 €
69 €
Virš 1000,1 kg
0,07 €/kg
0,10 €/kg


 

Pastabos:

 • Įkainiai skaičiuojamis pagal AWB nurodytą apmokestinamą krovinio svorį.
 • Aptarnaujant spec. krovinius bendrą aptarnavimo kainą sudaro 1 punkte nurodytas įkainis, prie kurio atitinkamai pagal spec. krovinio tipą, pridedama papildomų paslaugų kaina pagal 2 bei 3 punkto įkainius.


Krovinių aptarnavimo Litcargus krovinių terminale mokestis imamas už sekančias paslaugas:


 • Krovinio pakrovimas ir iškrovimas iš kliento transporto priemonės importo ir eksporto terminaluose.
 • Krovinio pateikimas muitinės pareigūnams vykdant sankcionuotus muitinės veiksmus.
 • Klientų informavimas apie krovinio judėjimą.
 • Aviacinio saugumo patikros darbai.
 • Krovinių civilinės atsakomybės draudimas laikymo terminale laikotarpiui.


Už krovinio saugojimą ir specialių krovinių aptarnavimą Litcargus krovinių terminale  taikomi įkainiai:

Bendrieji kroviniai
12 € + 0.06 €/kg dienai (saugojimas iki 20 dienų)
+0.12 €/kg dienai (saugojimas nuo 21 dienos)

Greitai gendantys kroviniai (PER)
30 € + 0.11 €/kg dienai (saugojimas iki 20 dienų)
+0.22 €/kg dienai (saugojimas nuo 21 dienos)

Gyvūnai (AVI)
30 € + 0.11 €/kg dienai (saugojimas iki 20 dienų)
+0.22 €/kg dienai (saugojimas nuo 21 dienos)

Vertingi, pavojingi kroviniai, ginklai bei amunicija (VAL, VUN, DGR)  
30 € + 0.11 €/kg dienai (saugojimas iki 20 dienų)
+0.22 €/kg dienai (saugojimas nuo 21 dienos)


 

Pastabos:

 • Į terminalą atvykusiems bendriesiems kroviniams suteikiamos trys nemokamo saugojimo terminale dienos. Krovinio atvykimo į terminalą ir atsiėmimo iš terminalo dienos įkaičiuojamos į tris nemokamo saugojimo dienas, kaip pilnos. Už visas sekančias dienas, įskaitant ir savaitgalius, taikomas saugojimo įkainis pagal aukščiau esantį kainininką. Išskyrus atvejus, kai krovinys atvyko ketvirtadienį arba penktadienį. Tais atvejais už pirmą savaitgalį (šeštadienį ir sekmadienį) saugojimo mokestis neskaičiuojamas.
 • Įkainiai greitai gendantiems, pavojingiems, vertingiems kroviniams, ginklams bei amunicijai ir gyvūnams, taip pat ir kitiems specialių kategorijų kroviniams, taikomi nuo to  momento kai jie pristatomi į terminalą. Krovinio atvykimo į terminalą ir atsiėmimo iš terminalo dienos skaičiuojamos kaip pilnos.
 • Įkainiai (įskaitant ir saugojimo mokesčius) taikomi ir eksportuojamiems, ir importuojamiems kroviniams.
 • Tuo pačiu AWB oro transportu gabenamiems tranzitiniams kroviniams terminalo mokesčiai netaikomi.
 • Per krovinių terminalą įvežami žmonių palaikai (HUMA ir HUMC) aptarnaujami nemokamai, jei palaikus atsiima ne ritualines paslaugas teikiančios įmonės.
 • Dalinių krovinių saugojimas skaičiuojamas nuo pirmos dalies atvykimo momento.Papildomų paslaugų įkainiai:

Aviacijos saugumo mokestis
7 €/MAWB  importuojamiems, ir eksportuojamiems kroviniams)
Krovinio pakavimas, pakuotės keitimas

17 € už vienetą
Krovinio išdavimas / priėmimas iš kliento Litcargus krovinių terminalo nedarbo laiku

50 €
Eksportuojamų/išvežamų specialiųjų krovinių patikrinimas, lydinčiųjų dokumentų parengimas, kopijavimas, komplektavimas, priėmimo lapų (Acceptance check sheet) užpildymas:


Gyvūnai (AVI)  – 40 € /AWB
Pavojingi kroviniai (išskyrus RRW/RRY) – 40 € /AWB ir 7 €/vnt (skaičiuojama nuo 3 vnt. ir daugiau)
Radioaktyvūs kroviniai (RRW/RRY) – 70 €/AWB ir 12 €/vnt (skaičiuojama nuo 3 vnt ir daugiau)
Sausas ledas ir kiti pavojingi kroviniai (ICE, RDS, RRE, REQ, MAG, ELI, ELM) – 10 €

Temperatūrai jautrūs kroviniai (pagal IATA TCR) - 10 €
Pakartotinis Specialiųjų krovinių patikrinimas – 50 % pradinio įkainio


Dokumentų ir krovinio pateikimas Vilniaus oro uosto pasienio veterinarijos posto pareigūnų patikrinimui
20 €

Elektroninio oro važtaraščio (FWB/FHL) pildymas, koregavimas ir persiuntimas aviakompanijai
20 €

Krovinio dokumentų skenavimas ir persiuntimas kliento prašymu
10 €
Krovinių pristatymas vykdomas pagal atskirą šalių susitarimą.
Už prastovą Vilniuje

Nuo antros valandos skaičiuojamas papildomas 17 €/h mokestis (pvz., reikia laukti muitinėje arba atvykus pas klientą delsiama iškrauti krovinį)
Jeigu krovinys pristatomas ne Vilniuje

Nuvykus į pristatymo vietą 30 min. yra įskaičiuota į pristatymo kainą. Vėliau skaičiuojamas prastovos mokestis 17 €/h
LCC krovinių tvarkytojo paslaugos  pristatymo klientui metu vykdomos pagal atskirą šalių susitarimą ir suderintus įkainius.
Krovinio užnešimas / nunešimas

40 €/h

Krovinių, atvykusių „C“ statusu, paruošimas išdavimui kurjerinėms tarnyboms pagal kliento pageidavimą
20 €

ICS ENS įvežimo paruošimas (kliento prašymu)

10 €/AWB
Dokumentų kopijavimas
1 €/psl.
 

Pastabos:

 • Krovinio grąžinimas siuntėjui ar jo naikinimas vykdomi tik gavus raštišką  gavėjo prašymą ir pagal atskirai raštu suderintus įkainius.
 • Paslaugų įkainiai nurodyti be PVM.

Muitinės tarpininkavimo
paslaugos

Niekas nemėgsta gaišti laiko patikros punktuose. „Litcargus” muitinės tarpininko atstovai išvaduos Jus nuo visų muitinės procedūrinių rūpesčių.

Kontaktai
Įkainiai
Paslauga Importo/Tranzito mokestis
Bendrojo administracinio dokumento ruošimas (pirmoji prekė)
15€
Bendrojo administracinio dokumento papildomų prekių ruošimas (vienai prekei) 3€
Vertės deklaracijos ruošimas 3€
Vertės deklaracijos ruošimas (papildomi lapai) 3€
Papildomų dokumentų ruošimas/tvarkymas
18 - 30 €
Kliento atstovavimas muitinėje
15€
Papildomas muitinės tarpininko atstovo darbo valandos įkainis
50€
El.laikino saugojimo deklaracija (LSD)
20€ (+1€/HS kodas skaičiuojant nuo 10vnt. HS kodų)
Veterinarinio sertifikato pildymas (CVED;VID)
30€
EORI kodas
5€
CMR pildymas
6€
TIR-Carnet pildymas
20€
NCTS (TIR-Carnet) pildymas
20€
E-Manifestas
20€
Muitinės procedūros performinimas teritorinėje muitinėje kliento prašymu
50€
Laidavimo raštų įkainiai
Importas vidaus vartojimui (Draudimas)
Pagal Draudimo kompanijos kainininką
Bendrijos / bendroji tranzito procedūra (Muitinės garantas)
Iki 10 000 Eur įskaičiuota į atstovaujamą procedūrą


Įkainiai nurodyti be PVM.

Aviabilietai

Aviabilietų pardavimas
Papildomos paslaugos (vaikų palyda, specialus bagažas, gyvūnų gabenimas, narvai gyvūnams ir tt. (tik Vilniuje)
Kelionių draudimas (tik Vilniuje)
Greitoji aviacinio saugumo patikra „Fast track“
Kontaktai

Išvykstančių keleivių aptarnavimo poskyris

Mūsų paslaugos

Specialiųjų kategorijų keleivių, tokių kaip nelydimi vaikai ar keleiviai su negalia aptarnavimas (norint užsisakyti paslaugą, kreiptis į aviakompaniją))

Išvykstančių keleivių ir bagažo registracija, įlaipinimas

Specialiųjų kategorijų, tokių kaip sporto įranga, muzikos instrumentai ar didelių gabaritų bagažo aptarnavimas

VIP ir užsakomųjų skrydžių keleivių aptarnavimas

Sertifikuota dezinfekcija

Po paslaugos atlikimo išduodamas dezinfekcijos atlikimo aktas. Esant poreikiui, prie akto pateiksime naudotos chemijos sertifikatus.


Patalpos

- biuro patalpos
- mokymosi bei ugdymo įstaigos
- konferencijų centrai
- viešbučiai
- sandėliai
- gamybinės paskirties patalpos
- gyvenamosios patalpos ir kt.


Įrenginiai

- gamybiniai įrenginiai

- lengvasis ir sunkusis transportas ir kt.

Keleiviniai orlaiviai

- keleivių salonas

- orlaivio bagažinių dezinfekcija

- piloto kabina ir kt.

Krovininiai orlaiviai

- krovinių zona

- piloto kabina ir kt.

Lauko objektai